De winter is er weer !
01 December 2012

 

 

Dat betekent bij nieuwe koppels in de opstart letten op de volgende zaken :

a.       stal temperatuur bij aankomst minimaal 15 C  ; dus dat betekend al snel , dat er in de start gestookt moet worden ; niet alleen bij vriesweer, maar ook bij vochtige  koude , om de luchtvochtigheid te verlagen . Zorg voor voldoende stookcapaciteit. Let erop , om al snel wat te gaan ventileren, om de luchtinlaat open te zetten na 2-3 dagen ! Stoken zonder ventileren is een broeibak  maken voor luchtwegkiemen : vanuit de start kom je dan snel en heftig in de longen !!

b.      liefst  3 maal daags voeren bij kalveren  < 45 kg LG ;  vaak zijn de kalveren in de winter wat magerder ; met 3 maal daags voeren  de eerste 10 dagen kunt u  snel  de conditie en dus weerstand van de kalveren op een hoger peil brengen ; door 3 maal daags voeren neemt vaak het diaree risico af , terwijl u wel op niveau kunt voeren : een sterke aanrader !

na aankomst in principe zo snel mogelijk op de melk ; niet te lang nuchter houden met water en elektrolyt. In de winter hebben de kalveren extra voeding nodig om zichzelf warm te houden (  hout op de kachel); met 3 maal daags voeren kunt u op al deze punten scoren.

3 maal daags voeren in de winter is voor Nederlandse omstandigheden en voor kalveren < 45 kg LG eigenlijk een ‘must’. Overleg evt. met uw rayonbeheerder.

c.       Denk eraan om bij koud weer de watertemperatuur instellingen  van de voerkeuken hoger in te stellen ivm warmteverlies in het voercircuit : het is belangrijk dat de drinktemperatuur van de melk goed is ( 40-42 C) ivm goede vertering.